LÄSVÄRDA NYHETER FRÅN BRANSCHEN
Redaktionen Publicerat 20th Jan

Ovako investerar i utökad värmebehandlingskapacitet

Ovako har beslutat att investera i utökad produktionskapacitet på företagets produktionsanläggning i Smedjebacken. Investeringen är...

Redaktionen Publicerat 19th Jan

Stora Enso omprövar sina planer på att bygga ett bruk för kemisk massa i Beihai i Kina

Stora Enso har inlett en process med den regionala ledningen i Guangxi i syfte att återkalla den del av investeringstillståndet som gäller...

Redaktionen Publicerat 19th Jan

Stora Enso omprövar sina planer på att bygga ett bruk för kemisk massa i Beihai i Kina

Stora Enso har inlett en process med den regionala...

Redaktionen Publicerat 18th Jan

Södra certifierar ytterpanel

Södras sågverk i Långasjö har certifierats av Svenskt...

Redaktionen Publicerat 18th Jan

Image Systems erhåller order på 8 Mkr från AriVislanda AB

RemaSawco, ett affärsområde inom Image Systems, har erhållit order...

Redaktionen Publicerat 17th Jan

Förstudie ska undersöka hur bioraffinaderi i storformat kan realisera bioekonomin

Förstudien Flaggskepp Bioraffinaderi ska utreda förutsättningar...

Redaktionen Publicerat 13th Jan

När Skogsnäringens forskningsagenda presenteras står alla aktörer enade

Onsdagen den 11 januari presenterades Skogsnäringens forskningsagenda...

Redaktionen Publicerat 19th Jan

Sandvik: Processen att lämna affären för Mining Systems fortsätter

Sandvik har tidigare meddelat avsikten att slutföra avyttringen av verksamheten Mining Systems under det fjärde kvartalet 2016. Affären...

Redaktionen Publicerat 16th Jan

SSAB Services – vår länk till kundens affär

I maj 2016 etablerade SSAB en ny affärsenhet, SSAB Services, för att förbättra vårt fokus på service och helhetslösningar för både...

SSAB, Sveriges största användare av propan, har valt E.ON som leverantör för de närmaste tre åren. SSABs största propanbehov finns i Borlänge dit...

Ett digitalt sågverk, robotisering i småföretag och 3D-printing av verktyg. Det är några innovationsprojekt som nu får finansiering av Vinnova i...

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 28...

METTLER TOLEDOs nya vågplattformar, PBK9 och PFK9, är utformade för att ge maximal precision i industriprocesser. Nu har precisionsplattformarna godkänts...

Schneider Electrics serie av smarta frekvensomriktare utökas nu med Altivar Machine ATV320 för maskinbyggare. Den nya frekvensomriktaren med inbyggd...

I dagarna beviljades Högskolan Väst 18 miljoner från KK-stiftelsen för att fortsätta utveckla tillverkningsmetoder med hjälp av 3D-printing eller...

METTLER TOLEDOs nya vågplattformar, PBK9 och PFK9, är utformade för att ge maximal precision i industriprocesser. Nu har precisionsplattformarna...

Schneider Electrics serie av smarta frekvensomriktare utökas nu med Altivar Machine ATV320 för maskinbyggare. Den nya frekvensomriktaren med...

I dagarna beviljades Högskolan Väst 18 miljoner från KK-stiftelsen för att fortsätta utveckla tillverkningsmetoder med hjälp av 3D-printing...

Stora Enso har inlett en process med den regionala ledningen i Guangxi i syfte att återkalla den del av investeringstillståndet som gäller byggandet...

Södras sågverk i Långasjö har certifierats av Svenskt Trä att producera certifierad målad panel, CMP. Det står för kvalitetssäkrade och industriellt...

RemaSawco, ett affärsområde inom Image Systems, har erhållit order från AriVislanda AB. Ordern omfattar  automationssystem, maskinstyrning och kraftförsörjning...

Förstudien Flaggskepp Bioraffinaderi ska utreda förutsättningar för att realisera den bioekonomi som så många pratar om genom att skapa ett fullskaligt...