Karlskoga är en viktig knutpunkt i Sveriges framtida industri. Därför anordnar Alfred Nobel Science Park, genom projektet 3DTC, och SAAB ett expertseminarium kring Additiv Tillverkning där. Seminariet kommer att behandla olika tekniker för 3D-printing.

För att det ska hålla rätt nivå har man bjudit in Aachen Center for Additive Manufacturing (ACAM), vilka är internationellt erkända för sin expertis inom området.

Intresset för seminariet har varit mycket stort. Ett 80-tal personer har anmält sig till de 20 platserna. Deltagarna kommer bland annat ifrån SAAB, men även ifrån Örebro universitet, Karlstad universitet, Devex och Exova.

– Jag tycker att det är fantastiskt att vi tillsammans med SAAB har lyckats få hit ACAM som experter och att så många är intresserade av att delta, säger Mikael Melitshenko, projektledare för 3DTC.

ab karlskoga
Dr.-Ing Kristian Arntz och Dr.-Ing Johannes Witzel samt två seminariedeltagare från SAAB.
Evenemanget blev fulltecknat på mindre än två dagar, och nu planeras för ytterligare seminarier i början av 2018.

3DTC är ett nationellt projekt som syftar till att vidareutveckla dagens tekniker inom industriell 3Dprinting (AM) och 3D-röntgen (CT). Projektet är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, företag och universitetsforskning. Projektet spänner över 3 år och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Örebro län.

Redaktionen