Det är full fart på Gruvöns sågverk i Grums i Värmland. Byggnationen av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) har nyligen påbörjats. Förutom att utöka sågverkets produktion så kommer den nuvarande personalstyrkan förstärkas med ytterligare 60 personer. Företaget är nu på jakt efter medarbetare som vill vara med och utveckla framtidens hållbara träprodukter och på så sätt bidra till att lösa världens klimatutmaningar.

– 60 nya jobb i Grums är som om det skulle komma 6000 nya jobb i Stockholm. Det är väldigt stort detta. Det är inte några traditionella industrijobb vi erbjuder. Jobben är för människor som vill arbeta i en högteknologisk innovativ bransch med den senaste tekniken och som vill driva på utvecklingen av bioekonomin i samhället, så vi får en mer hållbar värld, säger Pär Larsson, platschef Gruvöns sågverk.

Stark framtidstro
Trä är det mest hållbara byggmaterialet som finns på marknaden. Intresset för att bygga i trä ökar. Framtidstron inom skogsindustrin är stark. Stora Enso väljer att investera i en halv miljard kronor för att bygga en av Europas största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä i sågverket i Gruvön.

ab par gruvon

– Det är en så oerhört spännande framtid. Vi hoppas att många människor inser vilken enorm möjlighet de har att göra skillnad på riktigt genom att jobba hos oss på Stora Enso. Genom att vara en del i en global koncern som bygger sin verksamhet på den förnybara råvaran skogen och som producerar klimatsmarta produkter i princip i fossilfria produktionsprocesser så bidrar man till att lösa klimatutmaningarna. Man kan verkligen göra en positiv skillnad på riktigt för klimatet i världen genom att jobba hos oss, säger Pär Larsson.

Han kom själv till Gruvöns sågverk för drygt ett år sedan, efter en karriär inom Tetra Pak-koncernen.

– Jag lockades av produkterna och det hållbarhetsfokus som genomsyrar hela Stora Ensos verksamhet. Jag tycker om att företaget har en tydlig inriktning; att allt som tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av trä imorgon. Det gör det väldigt inspirerande att få leda Gruvöns sågverk in i framtiden. Jag har verkligen världens bästa jobb. Mitt jobb handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla människorna och verksamheten. Människorna är verkligen vår viktigaste resurs. Vi jobbar mycket med att skapa ett team med en vinnande kultur där alla medarbetare är delaktiga, säger Pär Larsson.

Ansök senast i början på december
Jobbannonserna för de 60 nya tjänsterna på sågverket kommer att publiceras successivt. I dagsläget finns annonser för dryga 20-talet jobb publicerade på företagets webbplats. Det är framförallt operatörer som sökes till den nya produktionslinjen för korslimmat trä och till den befintliga produktionslinjen för sågade trävaror. Men även tjänster som kvalitetsansvarig, skiftledare, transport coordinator och produktionsledare är öppna att ansöka till nu.

– Vilka kompetenskrav som ställs skiftar från befattning till befattning. Det absolut viktigaste är att man har drivkraften att vilja vara med och utveckla sågverkets verksamhet. Man ska vilja lära sig nya saker och utnyttja möjligheten med dagens och framtidens nya digitala teknik. De flesta av tjänsterna har sista ansökningsdag i början på december, så gå in och ansök till jobben via vår webbplats så snart som möjligt, uppmanar Pär Larsson.

Mångfalden är viktig för utvecklingen
Pär betonar också vikten av att ha en bred mångfald bland medarbetarna, med en mix av erfarna och nyrekryterade medarbetare.

– Vi har många trogna och erfarna medarbetare som är oerhört betydelsefulla för vår verksamhet. Det finns så mycket kunskap om trä på detta sågverk. Vi har bedrivit verksamhet här sedan 1890. Det är viktigt i dessa expansionstider att inte glömma bort vår historia, som är grunden till den utveckling vi nu ser i verksamheten, säger Pär Larsson.

Gediget utbildningspaket
För de nyrekryterade operatörerna till produktionslinjen för korslimmat trä väntar ett omfattande utbildningspaket när de påbörjar sina nya jobb.

– Det handlar om utbildning både lokalt i Värmland och vid Stora Ensos sågverk i Ybbs i Österrike, säger Pär Larsson.

Oändliga karriärmöjligheter
På Gruvöns sågverk arbetar idag 110 personer och inom Stora Ensos globala koncern finns 25000 medarbetare i 35 länder.

– Karriärmöjligheterna är oändliga inom detta globala bolag. Det är en hållbar verksamhet där vi har moderna arbetssätt med exempelvis jobbrotation och stort innovationsfokus. Vi satsar mycket på kompetensutveckling av våra medarbetare. Man behöver ha viljan att lära sig nytt och inse att man aldrig blir fullärd. Att ha drivkraften att ständigt vilja utveckla sig själv och verksamheten är väldigt viktigt för att jobba hos oss, säger Pär Larsson.

ANNONSER SOM NU FINNS PUBLICERADE FÖR LEDIGA JOBB PÅ GRUVÖNS SÅGVERK:
– 20-talet operatörer
– 2 Skiftledare
– 1 Kvalitetsansvarig
– 1 Produktionsplanerare
– 1 Transport coordinator

För mer information om jobben och för att ansöka besök Stora Ensos webbplats: www.storaenso.com/careers

FAKTA OM STORA ENSO:
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com

FAKTA OM GRUVÖNS SÅGVERK:
På Gruvöns sågverk tillverkas hållbara träprodukter av den förnybara råvaran skogen. Sågverket finns i den värmländska orten Grums, cirka två mil väster om Karlstad. Den årliga produktionskapaciteten är 350000 kbm sågade trävaror och 100000 ton pellets. Det finns cirka 110 medarbetare på sågverket.
Nu pågår en investering på cirka en halv miljard kronor för att bygga en av Europas största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä (CLT), som är ett av framtidens hållbara byggmaterial. Under första kvartalet 2019 sker uppstarten av den nya produktionslinjen. Gruvöns sågverk kommer att ha en årlig kapacitet på 100 000 m3 korslimmat trä när produktionslinjen är i full drift. Totalt cirka 60 nya medarbetare kommer att rekryteras till Gruvöns sågverk de närmaste två åren.

Foto: Stora Enso
Redaktionen