Under politikerveckan i Almedalen medverkar Preem i flera intressanta seminarier om bland annat förnybara drivmedel, långsiktiga spelregler, reduktionsplikt och hållbara transporter.

Nedan hittar du information om de seminarier vi deltar på och kortfattad presentation av våra talare, specialister och paneldeltagare. Kanske du behöver ett tillskott till ditt arrangemang eller fått ett sent återbud?

MÅNDAG 3 JULI

09.00-10.45
Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång? – Hagainitiativet
Hur navigerar vi rätt i en osäker värld? Blir det svårare att nå FN:s hållbarhetsmål? Oavsett finanskris eller ”Trumpkris” så är ledarskapet avgörande och har samma utmaningar. Vad bör vi veta om ledarskap? Hur påverkas ledarskapet i näringslivet, det politiska modet och medias trovärdighet?
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef
Plats: Länsstyrelsens trädgård
10.00-11.00
Hållbarhet på spelmarknaden – konsumentansvar eller ansvar för konsumenten? – Svenska Spel
På den omreglerade spelmarknaden förväntas spelbolagen ta stort eget ansvar. Vad innebär detta, var finns intressekonflikterna och möjligheterna, och vilka faktorer spelar störst roll för spelberoendet?
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef
Plats: Joda Bar och Kök, Skeppsbron 24
11.00-12.00
LNG-fartyget Tern Ocean anlöper Visby Hamn – Preem och Terntank
Ett fartyg kommer anlöpa Visby hamn med hållbara lösningar. Under 24 timmar kommer representanter från branschen, akademin och byråerna att presentera unika resultat och innovationer kring hållbara sjötransporter.
Medverkande Preem: Fredrik Backman, chef Shipping
Plats: Visby hamn, kajplats 4
12.00.13.00
Hur lite får biodrivmedel kosta? – IVAs Innovation i skogsnäringen
Enligt Parisavtalet, Miljömålsberedningen och regeringens föreslagna klimatlag ska utsläppen av växthusgaser vara nära noll år 2045. Det innebär att kostnaden för att släppa ut växthusgaser måste öka och teoretiskt vara oändligt höga år 2045.
Medverkande Preem: Helene Samuelsson, kommunikationschef
Plats: Donnersgatan 6

Redaktionen