Cad-Q lanserar i dagarna en ny version av Naviate. Naviate vänder sig till användare av Inventor, Revit, Civil 3D, AutoCAD P&ID och AutoCAD Plant 3D från Autodesk.

Enligt en under­sökning visar det sig att Naviate-användare kan spara upp till nio timmar i veckan. Tid som kan användas till andra uppgifter eller nya projekt. Detta tillför framför allt värde vid repetitiva arbetsuppgifter där programvaran kan automatisera vissa moment så att arkitekterna och ingenjörerna kan använda tiden till det de är bäst på; skapa vackra, ändamålsenliga byggnader samt effektivt design- och konstruktionsarbete.

Snabbar upp rutinarbete
Mer än 90% av de svarande anser att Naviate är ett underlättande arbetsredskap. Sett ur ett större perspektiv är den största vinsten med Naviate det stöd programmet ger för hela arbetsprocessen samt för den enskilde CAD-användare, projektledare och CAD-samordnaren. Tiden som användarna sparar använder de till andra projekt, snabbare leveranser, kortare arbetsdagar och möjligheten att fokusera på detaljerna.

Redaktionen