Redaktionen

Vårt redaktionella material består av egenproducerade artiklar och reportage, inskickat nyhetsmaterial från branschen samt krönikor. Kontakta oss gärna på redaktionen@b2bnyheter.se Redaktör: Björn Asplind, asplind@quicknet.se

Stjärtmes
Redaktionen Publicerat 25th Jan

De senaste 20 åren har skogsbrukets naturhänsyn ökat i form av fler träd som lämnas för den biologiska mångfalden,...

ab setra bild
Redaktionen Publicerat 24th Jan

Träindustriföretaget Setra investerar i en komponentfabrik i Långshyttan. Investeringen syftar till att möta kundernas...

ab teemu
Redaktionen Publicerat 24th Jan

Igår var Stora Ensos CIO Teemu Salmi (bilden) talare vid Ny Tekniks seminarium om Industrial Internet of Things i Stockholm....

ab limtra
Redaktionen Publicerat 23rd Jan

De senaste åren har den svenska limträbranschen vant sig vid att slå rekord. Under 2017 ökade försäljningen med cirka...

ab clothes
Redaktionen Publicerat 23rd Jan

CompuMark visar idag resultaten från deras senaste undersökning kring den globala omfattningen av varumärkesintrång....

ab pump
Redaktionen Publicerat 23rd Jan

Från 1 januari 2018 har AxFlow AB utnämnts som officiell Svensk återförsäljare av Elmo Rietschle vakuumpumpar och kompressorer...

ab skog bild
Redaktionen Publicerat 23rd Jan

Stora Enso blir det första skogsbolaget som sätter upp ambitiösa och vetenskapligt förankrade klimatmål (Science Based...

b skogsbild
Redaktionen Publicerat 22nd Jan

Staten förbjuder markägare att avverka sin egen skog – och ger inte ett öre i ersättning. Idag skriver Eskil Erlandsson...

ab rang
Redaktionen Publicerat 22nd Jan

Ragn-Sells anser att det behövs en ny plan där avfall verkligen behandlas som en värdefull resurs. Den nya nationella...

ab rel
Redaktionen Publicerat 22nd Jan

Reliefed Technologies är det nya namnet på 3D-teknikbolaget Arsizio. Med nytt kapital motsvarande drygt 4 MSEK från fyra...