En ny digital installation ska hjälpa barn, föräldrar och skolklasser att upptäcka framtidsyrken. Norrköpings fond för forskning och utveckling har beviljat 880000 kr till RISE Interactive Norrköping tillsammans med Arbetets museum och Linköpings universitet för att göra detta möjligt.

Många branscher kommer att ha helt andra kompetensbehov 5-10 år från idag. Studie- och yrkesvägledare (SYV) samt lärare behöver kunna presentera denna mångfald av nya yrken på ett sätt som är både pedagogiskt och lustfyllt. Inte minst så att de unga väljer rätt och samhället kan undvika dyra avhopp från påbörjade studier.

Detta är bakgrunden till projektet, som går under arbetsnamnet YRKE, och som ska hjälpa barn att tidigt förstå vilka jobb de kan välja bland – och i förlängningen förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

– Det är svårt att drömma om ett jobb man inte vet existerar. Digitala installationer gör det möjligt att förpacka informationen visuellt och interaktivt, något som är avgörande för den här målgruppen, säger Madeleine Kusoffsky, projektledare och interaktionsdesigner på RISE Interactive i Norrköping.

Hon hoppas även att projektet ska bidra till att bredda synen på hur digital interaktion kan aktivera en publik i samhällsviktiga frågeställningar.

Barn, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare (SYV) samt näringslivet kommer inkluderas i olika steg av designprocessen mellan augusti 2017 och december 2018. Det färdiga resultatet kommer från 2019 och framåt att finnas tillgängligt på Arbetets museum i Norrköping

– Styrkan är att vi också inkluderar vuxna i barnens omgivning, eftersom de påverkar barns attityder och idéer kring karriärval och ambitioner i skolan. Vi vill ge näring åt dialogen mellan barn och vuxna genom upplevelser som kan förstärkas av interaktiva visualiseringar, säger Madeleine Kusoffsky.

Forskning visar att det har en avgörande inverkan hur yrken framställs för huruvida barn kan se sig själva i dem och sträva efter dem. Därför kommer projektet även att inkludera inslag i syfte att motverka könsstereotyper.

Arbetets museum har cirka 200000 besökare per år och har redan nått goda framgångar när det gäller att öka medvetenheten hos unga och vuxna kring studie- och karriärval med sin utställning Jobbcirkus. Två institutioner vid Linköpings universitet i Norrköping kommer att bidra till projektet, MIT och ISAK, med forskning inom kommunikationsvetenskap och användbarhet.

Foto: RISE Interactive

Redaktionen