Användandet av bränsleceller intensifieras i Europa och därför har Cell Impact AB (publ) beslutat att öka närvaron på denna marknad. Bolaget har därför rekryterat Achim Zeiss som Area Manager Europe till Cell Impacts ledningsgrupp från den 8 januari 2018.

Achim kommer att ansvara för Cell Impacts försäljning av kunnande och produktion av flödesplattor till den europeiska marknaden med stort fokus på Tyskland. Genom sitt välutvecklade nätverk och byggande av partnerrelationer kommer Achim att ansvara för affärsutvecklingen i Europa, men även bidra till vidareutvecklingen av Cell Impacts unika produktionsmetod för avancerade flödesplattor.

– Jag ser fram emot att få vara del av den spännande utveckling vi nu ser för bränslecellsteknik inom en rad områden. Med effektivare teknologi och lägre produktionskostnader ser jag ett ökat intresse för bränsleceller inom en rad applikationsområden, t ex materialhantering, bussar, tåg, lastbilar men även inom bilindustrin. För mig personligen känns det också oerhört positivt att få vara med och vidareutveckla denna typ av miljövänlig energikälla för framtida generationer, säger Achim Zeiss.

b cellimpact

– Med sin tekniska kompetens, och över 30 års erfarenhet av försäljning till den tyska bilindustrin, är Achim ett mycket uppskattat tillskott till Cell Impacts ledning och med hans stöd ser jag möjligheten att öka tempot i att leverera både produkter och produktionskunnande för den nya generationen av mycket effektiva bränsleceller, säger Pär Teike, VD.

Om Cell Impact
Cell Impact AB är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Redaktionen