Som en del i det rättsliga efterspelet efter dammolyckan i Spanien 1998 har Bolidens spanska dotterbolag Apirsa S.L. nu delgivits stämning om ca 89 miljoner euro. Stämningen riktar även krav mot Boliden BV och Boliden AB vilka dock ännu inte delgivits.

Stämningen är en fortsättning på de rättsliga processer som Junta de Andalucía (lokalregeringen i Andalusien) påbörjade redan 2002. Efter avvisning av stämningen på formella grunder i högsta administrativa instans har kravet nu väckts vid civil domstol (tingsrätten i Sevilla) som bestämts vara den domstol som kan pröva kravet i sak.

Stämningen avser kostnader som Junta de Andalucia påstår sig ha lagt ut för Boliden Apirsa S.L.’s räkning i samband med saneringen efter dammolyckan. Junta de Andalucía kräver ersättning av Boliden Apirsa S.L., som vid tidpunkten för olyckan ägde och drev gruvan och som sedan 2005 befinner sig i ett insolvensförfarande. Ersättning krävs även solidariskt av Boliden BV och Boliden AB i egenskap av direkt respektive indirekt ägare till Boliden Apirsa S.L.

Boliden kommer att bestrida käromålet och bedömningen är att Boliden inte kommer att lida väsentlig ekonomisk skada till följd av de krav som riktas mot bolagen.

Redaktionen