Fujitsu breddar sitt IoT-erbjudande för industrisektorn med det nya ekosystemet INTELLIEDGE. Systemet optimerar industriella processer och kan säkert koppla samman data och resurser till människor och enheter.

Lösningen skapar en helhetsbild av produktionsprocesser och möjliggör övervakning och hantering av individuella produktionslinjer till en snarlik kostnad som vid massproduktion.

Lösningen sköts via en konsol som körs antingen lokalt eller i molnet och hanterar insamling, kontroll och aktivering av stora mängder sensordata från industrimiljöer hos exempelvis tillverknings-, olje- och gasindustrin.

ab fujitsu

-INTELLIEDGE överbryggar klyftan mellan operativ teknologi på produktionsgolvet med IT antingen lokalt eller i molnet. Det möjliggör en överskådlig och enkel hantering av digitaliserade produktionskedjor. INTELLIEDGE stärker Fujitsus portfölj för att ge ett ökat värde till våra tillverknings- och industrikunder och passar sömlöst med vår molnplattform, säger Andreas Rohnfelder, chef för Fujitsu Industry 4.0 Competence Center.

INTELLIEDGE hanterar dataflöden i ytterkanten av nätverket och molnet, ofta via anslutningar med låg bandbredd, för att leverera en överblick och förenklad hantering av hela industriprocesser och leverantörskedjor – inklusive ordersystem och produktionssekvenser. Det möjliggör helt digitaliserade produktionslinjer med automatiserade optimeringar för leverantörskedjan och driften av ”digitala tvillingar” – en översikt av alla processer som presenteras digitalt i realtid.

Redaktionen