Stora Enso hade bjudit in ett 50-tal transportleverantörer och samarbetspartners till Falun för ett branschseminarium kring säkerhetsfrågor.

– Stora Enso är en av landets största transportköpare. I snitt sysselsätter vi en fullastad timmerbil varje minut, 24 timmar om dygnet, hela året runt. Säkerhet står överst på dagordningen hos oss. Vi jobbar enligt mottot ‘Alla hem säkert varje dag’. Därför ställer vi höga krav på säkerhetstänk både på oss själva och på de entreprenörer som arbetar med oss. Säkerhetsseminariet är ett bra tillfälle att samverka, berätta om vårt arbete med att bygga en säkerhetskultur och få viktiga inspel från våra samarbetspartner”, säger Jörgen Olofsson, Transportchef, Stora Enso Skog.

a stora

Förutom Stora Enso, informerade Trafikverket, Dalarnas Försäkringsbolag, Westan (transportleverantör till Stora Enso) och Sveriges Åkeriföretag om aktuella frågor kring säkerhet.

– Med Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden, säger Ulric Långberg, Branschchef, Sveriges Åkeriföretag.

– Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet på Trafikverket och trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Som transportköpare gäller det därför att anlita en säker och trovärdig leverantör som inte utsätter ditt företags anseende eller medtrafikanter för onödiga risker, säger Maria Krafft, Trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Seminariet ägde rum i Falun vid Falu Gruva konferens och under dagen ordnades en workshop på temat ’Hur kan jag förbättra säkerhetsarbetet på vårt företag’.

På bilden ses Dalafrakts klimatsmarta lastbil på 74 ton, en lastbilstyp som kommer att vara ett viktigt inslag i den framtida skogslogistiken och bidra till en säkrare trafikmiljö.
Foto: Lasse Arvidson

Redaktionen