Det är åtta år sedan Green Cargo transporterade den första leveransen med skogsflis till Söderenergis nya bränsleterminal i Nykvarn. Nu växlar man upp samarbetet med Söderenergi genom att gå över till större containrar XXXL. Man reducerar antalet tågtransporter, utan att minska volymerna.

– Vi har under avtalstiden löpande utvecklat transportlösningen och uppgraderar nu hela systemet tillsammans för bättre volymkapacitet. Det handlar om att öka och anpassa kapaciteten på ett så optimalt sätt som möjligt för Söderenergi. En uppgradering av containern gör att vi får en bättre matchning mellan den totala vikten och den totala volymen vi transporterar i detta system. Här av vi valt att fortsätta att använda lastbärare från Innofreight och byter ut systemets containrar till den större XXXL-modellen, säger Johan Lorensson, säljare på Green Cargo.

Söderenergi använder mer och mer returbränsle, som är en lättare typ av bränsle jämfört med skogsbränsle som är tyngre per kubik. Med de nya containrarna XXXL kan Green Cargo transportera större volymer med färre tåg.

– För Söderenergi är detta ytterligare ett steg i rätt riktning mot ökad hållbarhet. Med större containrar blir vi mer flexibla, vi reducerar våra tågtransporter med 25 % och blir mer kostnadseffektiva. Det gör att vi även bidrar till att minska trafiken på ett redan högt belastat järnvägsnät och frigör spårkapacitet för annan trafik. Vi hanterar totalt cirka 900 000 ton bränsle motsvarande 3 TWh per år och vi lägger ner stor kraft på att skapa effektiva och hållbara transporter inom samtliga transportslag, säger Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi.

ab soderenergi

Green Cargos leveranserna av skogs- och returbränsle under 2018 sker bland annat från Töva, Östavall, Ånge, Bastuträsk och Örnsköldsvik. Transporterna går från varje ort enlig en förutbestämd tågplan till Nykvarn. Tågen kommer att bestå av dubbla lok, 27 vagnar med 81 containrar XXXL, vilket är cirka 1600 nettoton bränsle per tåg. Tågets lastvolym ökar till cirka 4500 m3.

– Genom tät dialog med våra kunder kan vi ta ett helhetsansvar för våra kunders leveranser för att ständigt optimera och förbättra tågplanen. Tillsammans med Söderenergi har vi utvecklat transportsystemen löpande under avtalstiden för att nå punktliga leveranser med minimala störningar. Vi har arbetat bort dragkraftsbegränsningar och med de XXXL maximerar vi volymkapaciteten. Vi kompletterar varandra med framförhållning och långsiktighet, säger Johan Lorensson.

Nykvarns bränsleterminal
Terminalen finns på ett åtta hektar stort område intill Svealandsbanan i Nykvarn och är Söderenergis bränsledepå och centrala nav logistiskt sett. Idag lossas och lagras bränsle från cirka 75 tåg per år. Transporter till och från Nykvarn sker i huvudsak med Sveriges första 74-tons flisbil som drivs med 100 % biodrivmedel.

Bakgrund och utveckling
Green Cargo har varit tågoperatör sedan starten och tågsystemet har utvecklats stegvis under åren.

2009-2013: Ett lok, 19 vagnar 57 containrar XXL och 430 meter tåglängd och cirka 750 nettoton bränsle per tåg. Begränsande faktor: lokets dragkraft
2014-2017: Dubbla lok, 27 vagnar och 81 containrar XXL, cirka 1600 nettoton bränsle per tåg. Begränsande faktor: tågets lastvolym, lastvolym cirka 3500 m3
2018: Dubbla lok, 27 vagnar och 81 containrar XXXL, cirka 1600 nettoton bränsle per tåg. Tågets lastvolym ökad till cirka 4500 m3. Begränsningar för tåget är nu beroende av bränsleslag och lastningsplats.

Redaktionen