Stadshuset Kristallen är startskottet för Kirunas stadsomvandling. KONE har valts som partner och hissarna har designats och anpassats efter husets unika arkitektoniska utformning. Det är Peab som, på uppdrag av LKAB och Kiruna kommun, leder projektet som möjliggör utökad gruvbrytning på husets gamla plats.

Som ett led i flytten av Kirunas stadskärna får Kiruna kommun ett helt nytt stadshus. Huset får ett entréplan med en diameter på 53 meter och är 32,65 meter högt. Peab sökte en aktör med kompetens från liknande projekt och som samtidigt står för den trygghet som kommer med en större spelare.

– Det känns mycket hedrande att ha valts som partner i ett projekt som har en viktig roll för Kiruna, och hisslösningar som kommer vara en del av den nya stad som växer fram, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien.

a kiruna

KONE kommer att installera totalt fyra specialinredda hissar: Tre hissar för persontransporter och en varuhiss, där schakten anpassats efter byggnadens välvda utformning.

– Kirunas nya stadshus är inte en traditionell byggnad, utan vi var i behov av en innovativ partner som kunde ta fram en lösning enligt den vision som arkitekterna har vad gäller utseende, inredning och funktion. KONE var bra på att tydligt förklara vad som gick att göra utifrån både lite ovanliga och samtidigt specifika önskemål från beställarsidan. Det tog vi med oss i samtalen vilket förenklade projektarbetet, säger David Englund, projektinköpare på Peab.

Henning Larsen Architects A/S från Danmark står för arkitekturen och tilldelades uppdraget efter en arkitekttävling. Kristallen bygger på idén om kontraster och spännande möten. En rund snövit form omsluter en lysande kristall som syns från långt håll och skapar en unik arkitektur. Byggnaden är delvis välvd vilket ställt krav på hisschakten som behövde specialanpassas utifrån den rundade formen.

– Hissdörrarna och hissinredningen är specialanpassade för att matcha övrig inredning i huset. Detaljer och mönster från byggnaden plockas upp i hissarna som har likadant golv som huset i övrigt, samt detaljer av aluminiumplåt i tonen guld. Varuhissen är väl tilltagen och detaljproducerades för Kristallen, avslutar Markus Liljenfors, projektledare på KONE.

Bild: Henning Larsen Architects A/S

Redaktionen