Nu fyller det världsunika forskningshuset HSB Living Lab ett år. Vid den här tiden i fjol flyttade hyresgästerna in i de 29 lägenheterna i innovationshuset HSB Living Lab, beläget på Chalmersområdet i Göteborg.

Det firas med nyinstallerade och integrerade solceller på fasaden. Och ett kalas den 19 september där bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) är en av gästerna.

Smart stadsutveckling kräver effektiva arenor där forskare, företag och samhällsplanerare kan mötas och lära tillsammans med användarna, och av varandra. Ett slående exempel är det världsunika levande laboratoriet för framtiden boende och byggande, HSB Living Lab. Här bor studenter på Chalmers campus, i en miljö där väggar, fasader, inredning och systemlösningar hela tiden utvecklas, och forskning pågår dygnet runt.

a lb

– Det är med stor stolthet som HSB Living Lab bara ett år efter att hyresgästerna flyttade in kan presentera en rad pågående forskningsprojekt. Idag är över 40 forskningsprojekt igång i huset – och de boende har vant sig vid att bo mitt i en forskningsmiljö där allt ifrån teknik, hållbarhet och sociala samband studeras, säger Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab.

Tre av forskningsprojekten i HSB Living Lab kommer att presenteras under ettårsfirandet den 19 september. Ett av dem är integrerade solceller som har installerats på fasaden och taket på de levande labbet. Solcellsanläggningarna kommer att utvärderas och jämföras med varandra, samtidigt som de kommer att generera el till de boende.

– HSB har under en tid drivit frågan om förbättrade villkor för att utveckla solelen i Sverige. Oftast pratar man om att använda våra befintliga tak för att utvinna solenergi. Därför är det extra glädjande att redan nu kunna visa upp en lösning på integrerade solceller på HSB Living Labs fasad, säger Emma Sarin.

Detaljerat program

14:15 Välkommen! Chalmers prorektor Mats Viberg
14:25 Introduktion av samhällsbyggnadsområdet och presentation av tre forskningsprojekt:

Renovering av bostadsbeståndet, Magnus Österbring, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Den klimatsmarta bostaden, Paula Femenias, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Byggnadsintegrerade solceller, Zack Norwood, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

15.00 Vandring till HSB Living Lab
15:15 Välkommen till HSB Living Lab som nu firar ett år. Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg
15:45 Tal av Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister
16:05 Panelsamtal – Tema: Smarta städer, vad menar vi med det?

Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister
Anders Lago, förbundsordförande HSB
Anders Logg, tf. styrkeområdesledare Building Future
Anna Dubois, vicerektor Chalmers
Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad
Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park
Ann-Sofie Hermansson (S), ordf kommunstyrelsen
Moderator: Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad, Chalmers

—–
HSB Living Lab är resan mot framtidens boende.Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet. På Chalmersområdet i Göteborg bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer lever boende i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi. En världsunik och öppen arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer. Huvudparters är Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park.

Redaktionen