Marknaden för mobila arbetsplattformar, eller liftar som de även kallas, växer kraftigt. Allt fler inom bygg, underhåll, gruvdrift, skogsbruk, transport och logistik ser fördelarna med att arbeta säkert och effektivt på hög höjd.

Säkerheten handlar om det tekniska utförandet, men också om att ha rätt kunskap. På årets MaskinExpo berättar IPAF om hur utbildning och säkerhet går hand i hand.

IPAF, International Powered Access Federation, har sedan starten på 80-talet vuxit i takt med att branschen med mobila arbetsplattformar har utvecklats. Den globala branschorganisationen tillhandahåller bland annat utbildning, tekniskt och säkerhetsmässigt stöd i 62 länder runt om i världen. I Norden och de baltiska länderna representeras IPAF av Kent Boström, som bemannar organisationens monter på MaskinExpo den 18-20 maj.

– Organisationen började med 11 brittiska medlemmar vid starten 1983. Idag är organisationen global med över 1 200 medlemmar runt om i världen. Varje år utbildas mer än 150 000 operatörer genom ett världsomspännande nätverk av över 600 utbildningscenter, berättar Kent Boström.

Teori och praktik
Utbildningen varar i allmänhet en dag med både teori och praktik. Efter godkända teoretiska och praktiska prov i olika kategorier av liftar utfärdas ett PAL-kort (Powered Access License). Det är en erkänd branschackrediteringsstandard för operatörer över hela världen. Idag finns det mer än 600 000 giltiga PAL-kort runt om i världen. Ett PAL-kort är giltigt i fem år.

– Vi ser ett ökande behov av utbildning. För oss är det viktigt att erbjuda ett högt kunnande och rådgivning inom arbetssäkerhet till våra medlemmar, tillägger Kent Boström.

Utbildningen bygger på den internationella standarden ISO 18878:2013, liksom den svenska Liftläroplanen, LLP. Liftutbildningsrådet (LUR) rekommenderar företag att acceptera utbildningsbevis från IPAF som underlag för att utfärda körtillstånd till arbetstagare att få använda liftar på arbetsplatser Sverige.

Rekommenderat utbildningsbevis
Efter genomgången kurs kommer deltagarna att vara medvetna om hälsa och säkerhet, olycksförebyggande och kontroll samt de krav som ställs på personskydd.

– De praktiska delarna inkluderar inspektion före användning och att manövrera maskinen till rätt position på ett korrekt och säkert sätt, säger Kent Boström.

E-Learning och digital logg
Teorin erbjuds även som e-Learning i vissa länder. PAL-kortet använder också smart teknik så att innehavaren kan få en digital logg över sin användning av liftutrustningen (om liften har stöd för den funktionen). Detta underlag kan användas för att intyga erfarenheten av olika typer av liftar, något som kan bidra till att minska den tid det tar för operatören att förnya sitt kort.

Ägs av medlemmarna
IPAF är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av sina medlemmar. Bland dessa återfinns tillverkare, distributörer, uthyrningsfirmor, utbildningscentra och operatörer av mobila arbetsplattformar och klätterplattformar. Målet för IPAF är att främja en säker och effektiv användning av den här typen av utrustning genom utbildning, stöd och teknisk rådgivning till industrin.

Omfattande samarbete
Organisationen samarbetar med flera standardiseringskommittéer och branschorganisationer samt bedriver lobbyarbete och företräder sina medlemmars intressen på nationell och internationell nivå.

– Vi bland annat en egen kommitté för tillverkare som håller sig à jour med de senaste tekniska framstegen, fortsätter Kent Boström.

IPAF syns också i stor utsträckning på mässor runt om i världen och organiserar flera egna event egna varje år.

Redaktionen