Intresset för att bygga mer i trä fortsätter att öka. 25 kommuner i södra Sverige representeras i dag på årets trähussafari i Växjö, ett samarrangemang av Södra, Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Under dagen får deltagarna röra sig från det moderna skogsbruket till framtidens boendemiljöer.

– Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet och det binder koldioxid såväl i skogen som i de bostäder som byggs. Att öka andelen nybyggnationer i trä är därför en nödvändighet för att hantera klimatfrågan så effektivt som möjligt, säger Södras ordförande Lena Ek.
a trasaf

Trähussafari är en arena för kommunpolitiker att få ny kunskap, utbyta erfarenheter och på plats se hur den moderna trästaden byggs. Marknadsandelen för flervåningshus i trä ligger i dag på omkring 10 procent av nybyggnationen. I Växjö, som utvecklats till en modern trästad, har en målsättning att 50 procent av det kommunala byggandet ska vara i trä 2020.

– Det är glädjande att fler kommuner börjat tänka mer klimatsmart i byggprocessen. Om koldioxidutsläppen från bostads- och byggsektorn ska minska är ökad träbyggnation helt avgörande. Men då krävs också ett utbud som möter den ökande efterfrågan och här ser Södra en stor potential. Vi har i snart 80 år utvecklat produkter från skogen och fortsätter nu den resan med vårt beslut om investering för att börja producera korslimmat trä, avslutar Lena Ek.

Foto: Henrik Björnsson/Södra
Redaktionen