KTH och Acreo Swedish ICT (som är en del av RISE) deltar i ett nytt EU-projekt, där institutioner från länder som är väl utvecklade avseende innovation och forskning, samarbetar med excellenscentra i de länder som halkat efter, och på så sätt hjälper dem att bygga upp sina innovationssystem.

Institutet för fasta tillståndets fysik, Lettlands universitet (ISSP UL) i Riga, har beviljats 15 miljoner euro från EU för utveckling av kompetenscentret CAMART2. Projektet (H2020 ”Widespread 1-2014: Teaming”) är beviljat för en period av sju år. Därutöver stödjer den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden projektet med mer än 16 miljoner euro för investering i utveckling av forskning och teknisk infrastruktur.

Målet för projektet är att stärka ISSP UL och Lettlands ställning inom materialforskning och industriell innovation bland de ledande europeiska länderna. Projektet kommer att ha en strategisk inverkan på den vetenskapliga, industriella och ekonomiska utvecklingen i hela Östersjöområdet.

KTH och Acreo är mentorpartners i projektet och stödjer ISSP UL och Lettland att utveckla sitt innovationssystem med sin starka kompetens inom forskning, innovation och kommersialisering av forskningsresultat.

Utveckling av kompetenscentret inkluderar insatser på utbildning, forskning, organisation och arbetssätt. Master och forskarutbildning kommer att ses över och uppgraderas i samarbete med Lettlands universitet för att utbilda specialister inom nanomaterial, nanoelektronik, nanofotonik och relaterade högteknologiska områden. Utveckling av nya produkter och nystartade företag kommer att främjas genom förbättrad samverkan mellan studenter, forskare och entreprenörer. Nya Laboratorier öppna för både akademiska och industriella institutioner i hela Östersjöregionen kommer att etableras.

Inverkan av CAMART2 i regionen kommer att maximeras med den etableringen av en gemensam forsknings- och innovations plattform i regionen Riga-Stockholm (RIX-STO) för att främja vetenskap, innovation och industriell utveckling.

– CAMART2 är en fantastisk möjlighet för utveckling av innovationsarbete i Östersjöregionen. Vi kommer att arbeta med långvariga gemensamma insatser för att nå företag i regionen och stärka deras konkurrenskraft genom användning av nya teknologier. Projektet kommer ytterligare att förstärka vårt samarbete för innovation tillsammans med KTH och utöka användning av vår existerande forskningsinfrastruktur.” säger Teresita Qvarnström, projektledare för SME Development på Acreo.

– I projektet kommer vi att arbeta tillsammans med att bygga upp nya laboratorier i Riga, och fördjupa samarbetet kring forskning och högskoleutbildning. Vi vill bidra till att mobiliteten för forskare och studenter över Östersjön ökar och på lång sikt bygger vi en sammanhållen region för ny kunskapsdriven industri och innovation, där både akademi och företag kan arbeta närmare tillsammans och korsbefrukta varandra. Det är bara en timmes flygtur mellan städerna.” säger Nils Nordell, föreståndare för Electrumlab på KTH.

Redaktionen