Varje dag tar Löfbergs kafferosteri i Karlstad emot 140 ton råkaffe och varje dag lämnar 10,2 miljoner koppar kaffe fabriken. Löfbergs har länge haft högt ställda gröna ambitioner, bland annat som medlemmar i Hagainitiativet.

Merparten av företagets koldioxidutsläpp uppstår i samband med kafferostningsprocessen. Löfbergs blir nu först i Sverige att med hjälp av Kosan BioMix nå sitt mål om minst 40% minskade utsläpp från 2005 till 2020.

Löfbergs har högt ställda ambitioner för sitt miljöarbete. Som medlemmar i Hagainitiativet har de som mål att minska sina utsläpp med minst 40% senast år 2020. Merparten av företagets koldioxidutsläpp uppstår vid rostningen och en förutsättning för att nå klimatmålen har varit att hitta ett ännu grönare bränsle till den processen. Sedan 1 oktober 2017 heter lösningen Kosan BioMix, en svensktillverkad gasolprodukt med en 20 procentig andel biogasol som utvinns från hållbara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliskt fett vid framställningen av biodiesel.

ab lofbergs

– Vi använder samma gasoltank och samma teknik och kan minska våra koldioxidutsläpp vid rostningen med 19 procent bara genom att gasolen innehåller 20 procent biogasol. Gasolen är också den bästa och renaste gasen för vår produktion, renare än naturgas och olja. Utan Kosan BioMix hade det blivit betydligt svårare att nå våra klimatmål, säger Eva Eriksson, Hållbarhetsdirektör på Löfbergs.

Konventionell gasol är redan ett miljövänligare alternativ till olja och innehåller mindre svavel vilket ger renare förbränning, högre effektivitet och mindre underhåll. Med Kosan BioMix minskar utsläppen av koldioxid med ytterligare 19 procent. Miljöeffekterna och produktionsprocessen övervakas av en oberoende tredje part och den låga miljöpåverkan dokumenteras genom ett certifikat. Certifikatet innehåller ett unikt nummer som är spårbart och säkerställer att Kosan Gas inte kan sälja produkten mer än en gång enligt massbalansprincipen. Produkten är dessutom helt svensktillverkad och framställs i Göteborg.

– Allt fler kunder efterfrågar möjligheter att sänka sina koldioxidutsläpp till ett konkurrenskraftigt pris. Det är viktigt för Kosan Gas att kunna möta den efterfrågan med en produkt som är ett steg på vägen mot en grönare framtid. I dagsläget kan vi erbjuda en produkt med 20 procent biogasol men andelen förnybart kommer växa i takt med att tillgången på förnybar råvara ökar, säger Per Offersen, VD på Kosan Gas.

Kosan Gas har rötterna förankrade i den nordiska gasolhistoriken och har i över 80 år levererat gas till företag och privata konsumenter. Idag är Kosan Gas en av huvudleverantörerna i Norden. Kosan Gas ägs av amerikanska UGI Corporation. UGI driver LPG-bolag i USA och i 17 europeiska länder under namnen AmeriGas, AvantiGas, Antargaz, Finagaz, Flaga, UniverGas. I Norden har Kosan Gas 80 medarbetare Huvudkontoret ligger i Aarhus, Danmark.

Redaktionen