Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.

Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa räntebetalningar senast från och med 1 april 2018. Norrlandsfonden äger rätt att mellan perioden 2019-06-30 fram till 2026-06-30 påkalla konvertering av hela eller delar av beloppet till 2,64 SEK/aktie, motsvarande 40% premium mot senaste kapitalanskaffningen (1,88 SEK/aktie). Vid full konvertering skulle Norrlandsfonden erhålla 984.848-Baktier.

– Att Norrlandsfonden fortsätter att ställa sin tilltro till Copperstone är ett välkomnande besked. Det ger oss betydande råg i ryggen att fortsätta på inslagen bana och vi är för närvarande inne på slutplanering inför kärnborrningskampanjen för de identifierade porfyrkopparborrmålen på området, säger Copperstones VD Chris McKnight i en kommentar.

ab copperstone

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha) beviljad, med reservation för överklagandeperiod. Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

Redaktionen