På Underhållsmässan den 14 mars 2018 är det premiär för seminariedagen riktad till landets skyddsombud. Conny Lundberg, ombudsman på IF Metall med 12 000 skyddsombud, vill lägga krut på att stötta ombuden och hoppas att dagen ska bli återkommande.

För ett år sedan lät LO göra en enkät, utförd av SCB, bland 7 680 skyddsombud i olika branscher. Var tionde skyddsombud upplevde att arbetsgivaren motarbetade dem, en dramatisk ökning (+40%) sedan 2012.

428 skyddsombud, sex procent av de svarande, uppgav att de blivit utsatta för hot eller våld under det senaste året. Dubbelt så många hade blivit utsatta för trakasserier och nästan var tredje, 32 procent, hade hindrats i sitt uppdrag.

Det handlar exempelvis om att skyddsombud inte kallas till möten, inte får vara med vid planering av förändringar, inte informeras om tillbud och arbetsskador. Trakasserier, som kan vara alltifrån tråkningar och förtal till sämre löneutveckling, sämre arbetsuppgifter och sämre scheman.

Underhållsmässan 2016

– Siffrorna visar att många vill tysta skyddsombuden. Samtidigt vill de flesta drabbade inte driva sina fall vidare av rädsla för sämre villkor eller för att förlora jobbet, säger Conny Lundberg, ombudsman på IF Metall.

– Därför vill vi lägga krut på att stötta skyddsombuden på en massa olika sätt, bland annat med stärkta nätverk och utbildningssatsningar som den på Underhållsmässan i Göteborg.

Medan Underhållsmässan den 13-16 mars vänder sig till alla branscher med behov av underhåll vänder sig seminariedagen på samma sätt till alla skyddsombud, oavsett bransch.

– Vårt skäl att samarbeta i den här satsningen är väldigt enkelt: vi vill skapa så många utbildningstillfällen som möjligt för våra skyddsombud, säger Conny Lundberg.

– Programmet ser mycket intressant ut, det spänner över arbetsmiljöns alla fält. Och det behövs verkligen en plats där skyddsombud från olika branscher kan träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Ett helt spektrum av frågor
Flertalet frågor tas upp under seminariedagen på mässan. Den psykosociala arbetsmiljön fokuseras av Kristina Bähr, specialistläkare och professionell coach. Angelika Lang, IF Metall, tar upp vibrationsskador, problem och lösningar. AnnSofie Kero, Arbetsmiljöverket, talar om nya förordningar och arbetsmiljöansvar medan Sandra Mattsson, Chalmers, analyserar digitaliseringens påverkan på morgondagens arbetsmiljö.

Inspirationsföreläsare är stjärnkocken Gustav Trädgårdh, som belyser sambandet mellan mat och hälsa, och den brännskadade brandmannen Lasse Gustavson talar om varje människas personliga ansvar.

Redaktionen