Idag öppnas webbansökan till BillerudKorsnäs sommarjobb för 2018. Jobben finns från Östergötland i söder till Norrbotten i norr och inom en rad olika verksamhetsområden, från produktion och underhåll till inköp, IT och laboratoriearbete.

Sommarjobben är varierade och erbjuds bland annat inom arbetsområdena produktion, mekaniskt och elektriskt underhåll, inköp, administration, magasin och utlastning, logistik, IT, kvalitet och laboratoriearbete. De har varierande längd på mellan 2-16 veckor under tiden maj-augusti, beroende på uppgift och produktionsanläggning. Arbetstiderna kan vara dagtid, kontinuerlig skiftgång eller tvåskift.

ab gruvon bild

Antalet sommarjobb per produktionsanläggning
Produktionsanläggning      Län       Ant. jobb      Länk
Frövi/Rockhammar      Örebro       60     www.billerudkorsnas.se/frovirockhammar
Gruvön      Värmland       100     www.billerudkorsnas.se/gruvon
Gävle      Gävleborg       120     www.billerudkorsnas.se/gavle
Karlsborg      Norrbotten       60     www.billerudkorsnas.se/karlsborg
Skärblacka      Östergötland       70     www.billerudkorsnas.se/skarblacka

– Skogs- och pappersindustrin går starkt samtidigt som vi är inne i en expansiv fas med stora investeringar i flera av våra anläggningar. Att bekanta sig med oss genom ett sommarjobb är en utmärkt introduktion som i många fall har lett vidare till ett fast jobb. Sommarjobb ger också oss en värdefull möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden, inte minst eftersom vi på flera av våra anläggningar står inför en generationsväxling med stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Vi hoppas i år även kunna intressera fler kvinnliga sökande och nå ambitionen på en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland våra sommaranställda, säger Maria Almlöf Johansson, HR-direktör Produktion, BillerudKorsnäs.

Fakta
Ansökningstid:     8 januari – 28 februari
Ålderskrav:     Den sökande måste ha fyllt 18 år
Mer information och annonser:       http://billerudkorsnas.se/sommarjobb

Redaktionen