Det senaste tekniksprånget inom datakommunikation innebär en potentiell revolution för företag som arbetar med insamling av data i någon form. Ambiductor AB kan nu som första företag i Sverige erbjuda en robust och kostnadseffektiv kommunikationslösning som öppnar fantastiska utvecklingsmöjligheter för företag inom exempelvis försörjningssektorn. 

Smarta prylar som kommunicerar med varandra och med andra system skapar oändliga möjligheter till utveckling av nya produkter och tjänster, men också mervärden för kunder och företag. Det kallas Internet och Things och har bland mycket annat gett oss kylskåp som talar om när mjölken är slut, sensorer som skickar ett sms till husägaren om strömmen bryts, vattnet läcker eller om något annat händer som kräver uppmärksamhet. Utvecklingen inom Internet of Things går snabbt framåt, men har ändå varit begränsad till vissa sektorer och affärsområden, mycket på grund av stora investeringskostnader och ett beroende av externa leverantörer, som exempelvis mobiloperatörer.

Precis som Internet inneburit en revolution för hur människor kommunicerar med varandra och inhämtar information finns en lika stor utvecklingspotential för maskiner, mät- och styrinstrument och liknande produkter. Ett exempel är VA-mätarmarknaden, som traditionellt varit sena med innovationer jämfört med andra delar av försörjningssektorn, och det förekommer fortfarande att VA-mätare avläses manuellt.

Modern technologies for connection . Mixed media

Efter en extremt snabb utveckling lanseras nu olika lösningar som möjliggör ”smarta prylar” inom en otroligt mycket större marknad än tidigare. Lösningen är smalbandsradio som är överlägsen mobilnäten för kommunikation mellan prylar. Smalbandsradio uppnår extremt lång räckvidd och har redan testats med enkel och billig utrustning över en sträcka som motsvarar Jönköping-Stockholm. Systemet stödjer även tvåvägskommunikation vilket innebär en möjlighet att påverka utrustning i nätet. Kostnaden är så låg att företag eller organisationer själva kan bygga upp egna system, och därigenom göra sig helt oberoende av externa leverantörer.

Först i Sverige att testa detta inom försörjningssektorn är Ambiductor AB. Med batteridrivna energi- och vattenmätare med dubbelriktad kommunikation som kan avläser och styras på flera mils avstånd, kan helt nya funktioner byggas på i framtiden, och innovatörer hittar hela tiden på nya idéer för denna nya revolutionerande teknik.

I jämförelse med traditionell mobilkommunikation via 3G eller 4G är lösningen billigare, stabilare och har längre räckvidd. Den har utvecklats just för kommunikation med små datapaket inom en mängd olika branscher och medger att man delar nätverk med varann. Säkerheten är bättre än i mobilnätet.

Ambiductor AB erbjuder bland annat integreringsverk, energimätare och vattenmätare med integrerat kommunikationssystem och det finns redan testinstallationer som visar fantastisk potential.Tekniken kan till exempel användas för att bygga ett toppmodernt mätinsamlings- och övervakningssystem för VA-mätare. Systemet är utvecklat av en ideell förening kallad LoRa och innebär en radiokommunikation med räckvidder som är mångdubbelt så långa som mobilnätet, trots att det kan drivas av batterimatade mätare.

Försörjningssektorn är ett exempel på implementering av den nya tekniken inom ett specifikt område, men utvecklingen sker inom hela samhällssektorn där många menar att framtidens städer och samhällen kommer att ha den här typen av teknik integrerad i de flesta system och tjänster. Tekniken för kommunikation är så billig och enkel att framtidens smarta städer kan styra gatubelysning, kollektiv- och biltrafik, räddningstjänst och en lång rad andra samhällsviktiga verksamheter på ett bättre och effektivare sätt samtidigt som nya tjänster kan utvecklas.

Om du vill veta mer om den här tekniken, och hur ditt företag kan utvecklas med hjälp av den, kontakta Ambiductor AB, www.ambiductor.se

Redaktionen