Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 461 tusen ton under januari 2018. Det är en ökning med 3,1 procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Jernkontoret.

− Det är glädjande att se att den positiva trenden med ökad stålproduktion i Sverige under 2017 har fortsatt under inledningen av 2018, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

ab steel

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.

Redaktionen