Igår presenterade skogsnäringen sin nya forskningsagenda. I agendan presenteras de forskningsområden som är prioriterade för att fortsätta utveckla bioekonomin och stärka industrins konkurrenskraft.

Lanseringen av agendan skedde vid ett seminarium hos Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm och samlade cirka 200 personer från skogsindustrin och akademin. Att mer forskning inom det skogliga området krävs för att det svenska samhället ska bli fossilfritt och för att FN:s hållbarhetsmål ska uppnås genomsyrade både seminariedagen och forskningsagendan.

Nya förnybara produkter och tjänster
Stora Ensos vd och koncernchef Karl-Henrik Sundström var key note-speaker vid lanseringen. Han framhöll att det är viktigt att skogsnäringen har en gemensam forskningsagenda, så resurserna används effektivt.

Stora Enso har utvecklats till ett innovativt tillväxtföretag inom förnybara material. Företaget erbjuder en rad nya förnybara produkter och tjänster. Karl-Henrik berättade bl a om satsningar på intelligenta förpackningar, dissolvingmassa till textilier och korslimmat trä.

ab stora bild

– Sju procent av vår försäljning kommer från produkter och tjänster som inte fanns för tre år sedan, säger Karl-Henrik Sundström.

Ökad kunskaps- och forskningskapacitet
Stora Ensos Innovationschef för Sverige Mikael Hannus har varit aktiv i arbetet med att ta fram skogsnäringens forskningsagenda. Vid sin presentation poängterade han att det behövs mer resurser om man i framtiden ska klara av att göra rätt saker och ersätta fler fossila material med förnybara material.

”Vi behöver öka kunskaps- och forskningskapaciteten, framförallt inom träkemi och materialdesign. Den nationella forskningsplattformen Treesearch, där industri och akademi samverkar, är ett steg i rätt riktning”, säger Mikael Hannus.

Fyra prioriterade forskningsområden
Skogsnäringens forskningsagenda är framtagen av ett 100-tal experter inom det skogliga området med representanter från både industrin och akademin. I agendan presenteras fyra prioriterade forskningsområden:

Öka tillväxten i hållbart brukad skog
Stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer
Utveckla nya biobaserade produkter
Öka det industriella träbyggandet

På bilden:
Fr v Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, Stora Enso och Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso talade vid lanseringen av skogsnäringens nya forskningsagenda.
Foto: Stora Enso

Redaktionen