Igår var Stora Ensos CIO Teemu Salmi (bilden) talare vid Ny Tekniks seminarium om Industrial Internet of Things i Stockholm. Det var drygt 100-talet personer som samlats för att diskutera utmaningar och möjligheter med digitaliseringen.

– Tack vare digitaliseringen ökar hastigheten av vår transformation till ett globalt tillväxtföretag för förnybara material. Vi har 25 000 innovatörer inom Stora Enso och det gäller att vi skapar förutsättningar för att ta tillvara på medarbetarnas innovationskraft på bästa sätt, säger Teemu Salmi.

Framgångsfaktorer
Teemu nämnde bl a kultur, ledarskap, resurser och kapital som viktiga faktorer för att lyckas med digitaliseringsresan. Han beskrev också att det är Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström som driver på och verkligen brinner för digitalisering, vilket gör att Stora Enso redan är långt framme inom området.

ab teemu

– Det råd jag kan ge är att verkligen våga satsa och att jobba i ekosystem tillsammans med partners om man vill lyckas dra maximal nytta av digitaliseringen, säger Teemu Salmi.

Digitaliseringsfonden utvecklar företaget
Varje år satsar Stora Enso 10 miljoner EUR för att förverkliga medarbetarnas idéer kring digitalisering som kan utveckla affärsverksamheten. Detta sker via företagets digitaliseringsfond.

– Två gånger om året går vi igenom förslagen från medarbetare och avgör vilka vi ska satsa på att utveckla. Just nu  är det ett 60-tal olika innovationsprojekt inom digitalisering som pågår, berättar Teemu Salmi.

Förutse pappersbrott
Ett exempel på pågående projekt är att man funnit sätt att analysera big data från pappersmaskinerna så att man kan förutse om ett pappersbrott är på väg att ske.

– Detta är oerhört värdefullt eftersom vi hela tiden vill att produktionen ska rulla på och vi vill inte få några produktionsstörningar som ett pappersbrott medför. Att få stopp i produktionen är oerhört kostsamt, säger Teemu Salmi.

Intelligenta förpackningar
Ett område där Stora Enso redan har kommersiella lösningar på marknaden är inom intelligenta och smarta förpackningar. Genom att fästa ett RFID-chip på förpackningen, innehållande relevant information, kan man skapa mycket värde.

– Vi kan spåra förpackningen och se hur den hanterats i logistikkedjan. Dessutom kan man avgöra äktheten i den förpackade produkten. Att varan som packades i förpackningen verkligen är den som är kvar i förpackningen när den når kunden. Därtill kan man skapa ett ökat kundengagemang genom att kunden kan få rabatter eller mer information om produkten genom att scanna chipet på förpackningen med sin mobil, säger Teemu Salmi, som ser en stor potential inom intelligenta och smarta förpackningar.

Fjärde gången
Det är fjärde året som tidningen Ny Teknik arrangerar seminariet Industrial Internet of Things. Några av de övriga talarna under årets seminariedag kom från Ericsson, Scania, Atlas Copco, KTH och Chalmers. Moderator under dagen var Per Danielson, chefredaktör på Ny Teknik.

Foto: Stora Enso
Redaktionen